Garden Creators of Sweden

Garden Creators är en grupp trädgårdsföretagare som samverkar i Uppsala och Stockholm.

 

Vi hjälper dig att skapa en levande trädgård där växter, insekter, fåglar och människor trivs.

 

Vi ser möjligheter med det som redan finns i din trädgård. Genom kreativt tänkande hittar vi nya sätt att ta tillvara och återbruka. Och vi kompletterar med det som behövs.

 

Vi är lyhörda och måna om att du sätter din personliga prägel på trädgården.

 

En förändring i trädgården börjar alltid med en rådgivning. Du väljer sedan hur du vill gå vidare.

 

Kontakta oss för mer information.